Kulturforeningen pakhus8’s bestyrelse

Formand: Erik Olsgård Hansen

Næstformand: Torben Ulvenberg

Kasserer: Linda Gullach

Best. medlem: Bettina Ellegård Jensen

Best. medlem: Mads Kaarde

Best. medlem: Cristian Rocchi

Best. medlem: Heidi Sabro

Suppleant: Henrik Andersen-Dal

Suppleant: Lau Heden